Nový produkt

DULUX PERFECT WHITE 15+2 KG

46,90€

Dulux Perfect White je snehovo biela akrylátová emulzná farba krémovej konzistencie s dokonalým rozlivom a perfektným výsledným vzhľadom. Je hlboko matná, tixotropná (pri aplikácii neodkvapkáva), oteruvzdorná (trieda oteru III.) a vysoko paropriepustná. Ľahko sa aplikuje. Určená do interiéru na dekoratívne a ochranné nátery stien a stropov.

Vlastnosti:

 • Vysoká belosť 99 %
 • Teplý tón bielej neunavuje oči
 • Jednoduchá aplikácia
 • Oteruvzdorný
 • Prémiová receptúra farby Perfect white zaručuje dokonalý rozliv a perfektný vzhľad výsledného náteru!

 

Použitie:

Na omietky (cementové, vápennocementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové a sklovláknité tapety. Určená do interiéru na dekoratívne a ochranné nátery stien a stropov.

Návod na použitie:

 1. Príprava výrobku: Nepridávajte do výrobku iné komponenty. Prípadné usadzovanie pigmentov v produkte je prirodzenou vlastnosťou výrobku. Neriediť, produkt je v optimálnej konzistencii vhodnej na okamžité použitie.
  PRED POUŽITÍM PRODUKT DOKONALE PREMIEŠAJTE.
 2. Príprava podkladu: Povrch musí byť čistý, suchý a vyzretý (napr., na omietky je možné náter aplikovať po 3-4 týždňoch zrenia alebo podľa špecifikácie danej výrobcom omietky, sadry, stierky). V priestoroch s nízkou vzdušnou
  vlhkosťou a teplotou sa doba vyzretia podkladu predlžuje. Nátery vápenných farieb, hlinkových a slabo súdržných je potrebné úplne odstrániť z podkladu, následne povrch umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu. Povrch nechajte vyschnúť. Z povrchu je potrebné tak isto odstrániť nečistoty znižujúce priľnavosť farby. Nečistoty umyte vodou so saponátom. Povrch nechajte vyschnúť. Povrch napadnutý hubami alebo plesňami očistite pomocou špachtle, a následne použite zodpovedajúci fungicídny prostriedok. Nerovnosti ako praskliny, trhliny a ine defekty na povrchu vyplnte vhodnou stierkou (tmelom). Následne vyrovnajte a zahlaďte. Podklad napenetrujte: Podklady nejednotné, silne nasiakavé, nestabilné, prašné a pórovité napenetrujte prípravkom Dulux Grunt, alebo Dulux Bílá Penetrace. Namiesto penetrácie je možné pre prvú vrstvu použiť aj prípravok Dulux Wall Primer. Na podklady
  predtým natreté emulznými farbami, ktorých povrch je jednotný, dobre priľnavý, nie je prašný ani poškodený je možné aplikovať náter Dulux Perfect White bez penetrácie.
  Poznámka!
  Na predtým natieranom podklade vykonajte na malej ploche skúšobný náter. Ak sa po zaschnutí prejaví
  nežiaduci efekt (lúpanie alebo praskanie ai), je nutné predchádzajúce nátery úplne odstrániť a nanovo
  pripraviť povrch k náteru.
 3. Aplikácia: Podmienky aplikácie:
  Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí od +10 do +28 °C
  Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.
  Odporúčané spôsoby aplikácie:
  Štetcom: ideálny je štetec so syntetickým vláknom.
  Valčekom: Pre dokonalý výsledok odporúčame použiť valček Dulux, valček s krátkym vlasom s dĺžkou rúna
  10-18 mm alebo iný valček z prírodného rúna s krátkym vlasom.
  Striekaním airless: odporúčame pracovný tlak 195 bar, dýzu PAA517 (parametre boli testované na
  striekacom stroji GRACO STmax595, výber parametrov závisí od individuálnych potrieb a vlastnosti
  zariadenia, pred aplikáciou doporučujeme otestovať nastavenia).
  Parametre vrchného (konečného) náteru:
  Farbu aplikujte v 2 vrstvách v intervale 2 hodín.
  Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do
  získania rovnomernej vrstvy.
  Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.
  Poznámka: Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vyprchania charakteristického zápachu.
 4. Čistenie maliarského náradia:
  Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Na
  odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním, použite bežné saponáty.
  Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odovzdajte na miesto určené obcou na ukladanie
  nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.
  Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.

 

Technické údaje:

Výdatnosť: Až 15 m2/l
Počet vrstiev: 1-2 vrstvy
Schnutie: 2 – 4 hod.
Farebné odtiene : biela
Balenie: 4 kg, 15+2 kg, 23+3 kg a 30 ml tester
Hustota: 1,38 g/cm3
Obsah VOC: veľmi nízky, Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 0,9 g/l.
Hraničná hodnota VOC kat. A (a) VR: 30 g/l.
Trieda oteru: III. Za mokra ČSN EN 13330
Riedenie: Čistá voda
Aplikácia: Štetcom, valčekom, striekaním
Výsledný vzhľad: Mat
Základné zloženie: Pozri kartu bezpečnostných údajov, Pojivová zložka: Styren-akrylátová disperzia, Rozpúšťadlo: Voda

Vlastnosti náterového filmu:

Určenie: Na vnútorné použitie na omietky (cementové, vápennocementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleného vlákna. Určená do interiéru na dekoratívne a ochranné nátery stien a stropov.
Teoretická výdatnosť: Až 15 m2/l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
Schnutie: Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4 hod.
• Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote + 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu
50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.
Farebné odtiene: Biela
Trieda oteru: III. Za mokra ČSN EN 13330
Odolnosť proti pôsobeniu vody: Odolný proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť dlhodobo vystavený kondenzovanej vlhkosti.
Mechanická odolnosť: Odolný proti oteru suchou látkou.
Odolnosť proti pôsobeniu tepla: Farba nie je vhodná na natieranie vyhrievaných plôch, napr. kúrenie.
Doba použiteľnosti: Minimálna trvanlivosť dva roky od dátumu výroby.
Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.
Certifikáty: Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001: 2008.

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 TL_SK_Dulux Perfect White.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

DULUX PERFECT WHITE 15+2 KG

DULUX PERFECT WHITE 15+2 KG