DOPRAVA A PLATBY

Predávajúci je povinný splniť potvrdenú objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej do 15 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke ako adresu doručenia ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,  aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti  na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu  vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika /poverenú osobu/, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.

Minimálna hodnota objednávky je 5 € mimo ceny za doručenie.

Doba dodania na všetok tovar je 15 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar 3 osobe.

Predávajúci dodáva tovar na adresu uvedenú v objednávke ako adresa dodania v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom:

  • Kuriéra spoločnosti GLS - Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku pri dodaní v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriéra GLS závisí od hmotnosti tovaru, poštovné a balné hradí kupujúci. V prípade, že je časť tovaru zo zadanej objednávky vybavená neskôr z dôvodu, že nebol v čase zadania objednávky na sklade, poštovné za dodanie zvyšného tovaru hradí predávajúci.
  • Cena dopravy do zahraničia sa určuje individuálne na vyžiadanie. Pri nákupe tovaru mimo SR sa vyžaduje platba vopred na náš bankový účet vrátane dopravy.
    cleardot.gif

Spôsob platby:

V internetovom obchode www.farbyalmani.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • dobierka - spôsob platby v rámci Slovenskej republiky. Peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte. Cena úhrady tovaru formou dobierky je 1.00 €.
  • bankový prevod - za platby bankovým prevodom sa neúčtuje žiadny poplatok z našej strany. Pri bankovom prevode je dlhšia doba prijatia úhrady za objednávku a tým pádom je v tomto prípade aj dlhšia dodacia lehota. Tovar odosielame až po prijatí úhrady na č.ú. : Fio banka SK9883300000002902172951
  • v hotovosti - osobný odber