Nový produkt

CYKLON PU PENA STUDNIARSKA TRUBIČKOVÁ 750 ML

7,30€

PU pena Cyclon studniarska 750 ml je určená na spájanie a tesnenie betónových skruží na studne, tesnenie kanalizačných výpustí a tiež pre aplikácie zabraňujúce úniku pitnej vody, úžitkovej a dažďovej vody. Pena predstavuje dobrý tepelný aj zvukový izolant.

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 CYKLON-PU-pena-studniarska-KBU-2016-SK.pdf
 Cyklon-PU-pena-studniarska-TL-2016-SK.pdf