Nový produkt

OPTIMAL PENETRÁCIA HĹBKOVÁ 1 L

3,00€

HĹBKOVÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA na spevnenie savých podkladov ako sú omietka, sadrokartón, betón a pod. Penetračný prostriedok je určený na hĺbkové spevnenie podkladu, potlačuje vzlínanie rozpustných solí podkladu, zjednocuje savosť, spája nekompaktné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru. 

Výdatnosť:

1:1 - 25-50m2/l

1:2 - 45-75m2/l

Vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri.
Aplikácia: Penetračný prostriedok sa aplikuje na porézne podklady ako sú betón, vápenné, vápenno cementové, cementové a disperzné omietky, sadrokartón. Pred penetráciou musí byť povrch dokonale očistený od prachu a rôznych nečistôt, suchý a vyzretý. 

Penetračný prostriedok sa riedi vodou v pomere 1:1 (veľmi savé podklady) až 1:2 podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5°C do 25°C bez priameho slnečného pôsobenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikuje sa štetkou alebo valčekom. Pracovné prostriedky sa ihneď po ukončení práce umyjú vodou. 

Likvidácia odpadu a obalu: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste. 

Bezpečnosť pri práci: Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčíte. Zabezpečte vetranie. Noste vhodný ochranný odev
a rukavice. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 OPTIMAL PENETRACIA KBU.pdf
 OPTIMAL PENETRACIA TECHNICKY LIST.pdf
 OPTIMAL PENETRACIA VYHLASENIE O ZHODE.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

OPTIMAL PENETRÁCIA HĹBKOVÁ 1 L

OPTIMAL PENETRÁCIA HĹBKOVÁ 1 L