Nový produkt

HET 100 GRUND UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA 1 KG

7,20€

Univerzálne spojivo na báze styren-akrylátovej disperzie, určené na skvalitnenie vlastností všetkých stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát.

Príklady použitia:
-penetrácia nasiakavých podkladov
-bezoterový náter na betón
-skvalitnenie vlastnostní betónu alebo cementovej malty
-lepiaca malta na dlaždice a obkladačky
-polymerová malta

Odporúčané riedenie:
závisí od použitia, bližšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku     


Doba schnutia:
24 h v závislosti od teploty vzduchu a
 podkladu a relatívnej vlhkosti vzduchu