Nový produkt

DULUX BIELA PENETRÁCIA 15 KG

33,50€

Dulux Biela Penetrácia je základný disperzný krycí náter na steny a stropy v interiéri, ktorý zjednocuje a vyrovnáva
nasiakavosť povrchu. Zabezpečuje optimálny podklad pre vrchný náter. Vďaka skvelej krycej schopnosti zároveň nahrádza 1. vrstvu náteru! Zlepšuje priľnavosť finálnej vrstvy emulzných náterov (disperzné, akrylové, vinylové ai.) Zvýrazňuje dekoratívny efekt a dokonalosť výsledného vzhľadu vrchného náteru. Zaisťuje správnu mikroventiláciu povrchu (dýchanie stien). Ľahko sa nanáša, rýchlo schne a neodkvapkáva.

Vlastnosti:

  • Zvyšuje priľnavosť
  • Zlepšuje kryciu schopnosť vrchného náteru
  • Znižuje spotrebu vrchného náteru
  • Zlepšuje vzhľad finálneho povrchu
  • Zaisťuje mikroventiláciu povrchu

 

Použitie:

Dulux Biela penetrácia je základný náter na steny a stropy v interiéri, ktorý zároveň nahradzuje 1.vrstvu náteru. Vhodný na podklady – cementové a vápennocementové omietky, betón, sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové a sklovláknité tapety. Taktiež je vhodný aj na natreté povrchy napr. na premaľovanie tmavých odtieňov.

Návod na použitie:

Príprava výrobku: Nepridávajte do výrobku iné komponenty.
Prípadné usadzovanie pigmentov v produkte je prirodzenou vlastnosťou výrobku.
Pred použitím produkt dokonale premiešajte.
Príprava podkladu:
Povrch musí byť čistý, suchý a vyzretý (napr., na omietky je možné náter aplikovať po 3-4 týždňoch zrenia alebo podľa špecifikácie danej výrobcom omietky, sadry, stierky). V priestoroch s nízkou vzdušnou vlhkosťou a teplotou sa doba vyzretia podkladu predlžuje.
Nátery vápenných farieb, hlinkových a slabo súdržných je potrebné úplne odstrániť z podkladu, následne povrch umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu. Povrch nechajte vyschnúť. Z povrchu je potrebné tak isto odstrániť nečistoty znižujúce priľnavosť farby. Nečistoty umyte vodou so saponátom. Povrch nechajte vyschnúť. Povrch napadnutý hubami alebo plesňami očistite pomocou špachtle, a následne použite zodpovedajúci fungicídny prostriedok.
Nerovnosti ako praskliny, trhliny a ine defekty na povrchu vyplnte vhodnou stierkou (tmelom). Následne vyrovnajte a zahlaďte. Zaprášené a vysoko nasiakavé povrchy, napríklad sadra, spevnite stabilizačným základným náterom Dulux
Grunt. 
Poznámka!
Na predtým natieranom podklade vykonajte na malej ploche skúšobný náter. Ak sa po zaschnutí prejaví nežiaduci efekt (lúpanie alebo praskanie ai), je nutné predchádzajúce nátery úplne odstrániť a nanovo pripraviť povrch k náteru.
Aplikácia: Podmienky aplikácie:
Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť od +10 do +28 °C.
Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.
Odporúčané spôsoby aplikácie:
Štetcom: ideálny je štetec so syntetickým vláknom.
Valčekom: Pre dokonalý výsledok odporúčame použiť valček Dulux, alebo valček s krátkym vlasom s dĺžkou rúna 10-18 mm prípadne iný valček z prírodného rúna s krátkym vlasom 
Striekaním airless: odporúčame pracovný tlak 190bar, dýzu PAA517 (parametre boli testované na striekacom stroji Graco GX21, výber parametrov závisí od individuálnych potrieb a vlastnosti zariadenia, pred aplikáciou doporučujeme otestovať nastavenia).
Parametre vrchného (konečného) náteru:
Farbu aplikujte v 1 vrstve.
Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo penetrácie a dôkladne rozotierajte do rovnomernej vrstvy.
Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.
Poznámka
V prípade savých, poréznych alebo nerovných podkladov s vysokým kontrastom môže byť potrebné aplikovanie druhej vrstvy Dulux Biela Penetrácia
Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vyprchania charakteristického zápachu.
Čistenie maliarského náradia
Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním, použite bežné saponáty. Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odovzdajte na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.

Vlastnosti náterového filmu Dulux Biela Penetrácia

Určenie: Základný náter na steny a stropy v interiéri, ktorý zároveň nahradzuje 1.vrstvu náteru. Vhodný na podklady – cementové a vápennocementové omietky, betón, sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové a sklovláknité tapety. Taktiež je vhodný aj na natreté povrchy napr. na premaľovanie tmavých odtieňov.
Teoretická výdatnosť: Až 12 m2/l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
Schnutie: Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno aplikovať po 4 hod.
• Platí pre jeden náter o štandardnej vrstve pri teplote + 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.
Farebné odtiene: Biela
Doba použiteľnosti: Minimálna trvanlivosť dva roky od dátumu výroby.
Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 TL_SK_Dulux Biela Penetracia.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

DULUX BIELA PENETRÁCIA 15 KG

DULUX BIELA PENETRÁCIA 15 KG