Nový produkt

CHEMOLAK BETONA FARBA NA BETÓN ŠEDÁ 9 L

114,40€

U 2043 BETONA

farba na betónové plochy
Popis:
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku alkyduretánovej a alkydovej živice v zmesi rozpúšťadiel s prídavkom aditív.
Použitie:
Používa sa na nátery betónových povrchov v interiéroch a exteriéroch tam, kde je potrebné dvomi nátermi zabezpečiť primeranú funkčnosť, elasticitu, ochranu voči mechanickému opotrebovaniu a poveternostnú odolnosť. 


Je vhodná hlavne na nátery podláh v pivniciach, garážach, balkónoch, skladoch. Na nátery gletovaného (oceľou hladeného) betónu nepoužívať! Nie je určený na povrchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.
Riedidlo: S 6006, na striekanie S 6001


Technické údaje o výrobku : Vlastnosti v dodávanom stave: - hustota 1,20 - 1,30 g/ cm3 - výtokový čas najmenej 80 s - obsah neprchavých látok najmenej 65 % hm. - teoretická výdatnosť 9-11m2 /l