Nový produkt

CHEMOLAK C2001 6200 NITROCELULÓZOVÝ EMAIL ŽLTÝ 0,75 L

9,90€

C 2001

email nitrocelulózový leštiteľný — lesklý

POPIS

sa používa ako konečný náter výrobkov z dreva a kovu v interiéroch.
Nanáša sa striekaním alebo štetcom v 1 až 4 vrstvách (záleží od účelu
použitia) na základný náter (napr. u dreva C 2000, u kovov dokonale
vyzretý S 2000).

Riedidlo: C 6000
Orientačná výdatnosť: 6-8 m2/kg/l
Zasychanie: na dotyk 15 min, pretieranie 1 h